Условия за ползване

 1. Въведение

Тези Условия за ползване са приложими за всички потребители на уебсайта itravelbg.com. През настоящите Условия изясняваме правата и задълженията ви при ползване на сайта.

 1. Услуги

itravelbg.com е информативен блог, предназначен да предоставя съвети и информация за пътувания. Сайтът не предлага услуги за резервации, не продава продукти и не оперира като онлайн магазин. Съдържанието е предназначено само за обща информация и не трябва да се разглежда като професионален съвет.

 1. Права на интелектуална собственост

Всички права на интелектуална собственост, включително, но не само, авторски права и търговски марки, свързани със съдържанието и информацията на сайта, са наша собственост или са ни лицензирани. Цялото съдържание на сайта е предназначено за лично и некомерсиално ползване. Забранява се неразрешеното копиране, разпространение, модификация или всякакво друго използване на съдържанието на сайта.

 1. Сигурност

Ползването на нашия уебсайт подлежи на следните условия относно сигурността:

 1. Ограничена отговорност: Ние полагаме разумни усилия да осигурим сигурността на нашия уебсайт, но не поемаме отговорност за всякакви загуби или щети, произтичащи от несигурността на информацията, изпратена до или от нашия сайт.
 2. Рискове при предаване на информация: Въпреки нашите усилия за сигурност, трябва да се има предвид, че предаването на информация по Интернет е свързано с рискове. Ние не можем да гарантираме пълна сигурност на данните при тяхното предаване до нашия уебсайт.
 3. Трети страни: Възможно е трети страни да се опитват да получат неразрешен достъп до информацията, изпратена или съхранявана на нашия уебсайт. Въпреки че полагаме усилия да предпазим информацията си, не можем да гарантираме пълна защита срещу такива неразрешени достъпи.
 4. Вътрешни мерки за сигурност: Ние прилагаме подходящи вътрешни мерки за сигурност, като използване на криптирана комуникация, пароли и системи за контрол на достъпа, за да предпазим информацията на нашите потребители от неоторизиран достъп или разкриване.
 5. Ползване на сайта на собствена отговорност: При ползването на нашия уебсайт, вие го правите на своя собствена отговорност. Ние не носим отговорност за всякакви загуби, щети или последици, които могат да възникнат в резултат на несигурността на вашата информация.
 6. Свързване с нас: Ако имате въпроси или проблеми относно сигурността на нашия сайт или трябва да докладвате за потенциални нарушения на сигурността, моля, свържете се с нас чрез предоставените контактни данни.

Тези условия относно сигурността се допълват от общите условия за ползване на нашия уебсайт. Моля, прочетете ги внимателно, преди да продължите с използването на нашия сайт.

 1. Ограничена отговорност

Стремим се да поддържаме информацията на сайта актуална и точна, но не поемаме отговорност за евентуални неточности, непълности или грешки. Ние също така не носим отговорност за каквито и да е пряки или непряки щети, произтичащи от или свързани с използването на информацията, предоставена на сайта.

 1. Промени в Условията

Ние си запазваме правото да променяме тези Условия по всяко време. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на сайта. Препоръчваме ви да проверявате редовно Условията за всякакви промени.

 1. Приложимо право и юрисдикция

Тези Условия и всички въпроси, свързани с тях, се управляват от и се тълкуват в съответствие с законите на Република България. Съдържанието на сайта не е предназначено за използване извън територията на Република България.

 1. Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тези Условия, можете да се свържете с нас на [email protected]

Дата на последна редакция: 30 Юни 2023 г.